آقای شنگولیان وارد خانه شد و در رو بست : سلام اهل خونه …

کله صبح آقای شنگولیان : خانوم من دارم می رم سر کار .یادت باشه رفتی خرید واسه زن سرایدار هم خرید کنی ! پا به ماهه ! اوضاع شوهرشم که … (تق ) صدای بسته شدن در خانه همسایه آقای شنگولیان : بَه سلام آقای اخمو زاده خان.صبح عالی انگار شده باقالی آقای اخمو خان […]

ماموریت

تو شرح ماموریت نوشته شده بود: ” اگر نکُشیش، اون تورو میکشه”! آروم به انتهای راهرو رفت، اسلحه شو بیرون کشید و در رو باز کرد و ناگهان وارد شد… کسی نبود به جز اتاقی سراسر از : آیینه نسخه انگلیسی مطلب: https://medium.com/@maziar.sh110/the-mission-3d836dea8943

این برگ برای درخت خیلی با ارزش بود

همه برگا ریخته بودن و فقط همین یک دونه مونده بود.مامان زمین مثل هر سال از برگا میخواست که تو این فصل بیان تو بغلش تا اون سال دیگه بتونه درختا رو پر کنه از برگای جدید اما این بار نه برگ و نه درخت نمیتونستن از هم دل بکنن این برگ برای درخت خیلی […]

فرمانده عاشق

در زمان های قدیم، شبی یکی از فرماندهان که به سختی در جنگ مجروح شده بود، رو به ماه کرد و گفت ماه قشنگم، دیدن تو دردهای انسانی رو مسکن است و غرق شدن در نور تو آرامشیست دست نیافتنی…ای کاش ما هردو از یک جنس بودیم و میتوانستیم ساعت ها در آغوش هم به […]