امان از دست بی دین های دیندار

وای به حال گرگی که گیر به ظاهر دین داری بیفته که دینش هیچ تاثیری تو اصلاح خصوصیات غریضی انسانی اون فرد نداشته!!! مثلا کم نمیبینیم کسی که توی همه مجالس مذهبی شرکت میکنه، تمام اصول و حتی فروع دین رو هم انجام میده اما همشون بی تاثیرن، چرا؟ چون وقت خطر، سر بزنگاه، موقعی […]